1% dla mojej szkoły

Bez nazwy-1Nasza szkoła jest partnerem Fundacji Studenckiej  „Młodzi Młodym”. W ramach działalności fundacji bierzemy udział w akcji „1% dla mojej szkoły” zbierając jeden procent podatku dochodowego na rozwój naszego gimnazjum. W ramach kolejnych edycji akcji zakupiliśmy sprzęt audiowizualny, laptop, oprogramowanie komputerowe oraz dofinansowana została jedna z wycieczek edukacyjnych. Fundusze zebrane w ostatnich  edycjach akcji postanowiliśmy przeznaczyć na zakup tablicy interaktywnej i sprzętu sportowego.

Edycja akcji 2012/13.

.                 Składamy serdeczne podziękowania za pomoc, której udzieliliście Państwo naszej szkole poprzez przekazanie 1% swojego podatku. 
      Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli skuteczniej zaspakajać potrzeby edukacyjne naszych uczniów, motywować  do nauki, rozwijać ich wyobraźnię, promować pozytywne postawy.
 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej