Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców:

Agnieszka Możdżeń

.

Zastępca przewodniczącego:

Joanna Wrzesień

.

Członkowie:

Bogusława Bawoł

Tadeusz Cieślik