Nadanie imienia szkole

Wybór patrona to przełomowa chwila w życiu naszej szkoły, decyzja, która  zaważy nie tylko na obecnych uczniach, ale także na następnych jej pokoleniach. Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem powodują, że szkoła ma swój „klimat”. Patronem powinna  być osoba stanowiąca autorytet moralny, wzór patriotyzmu i tolerancji. W wybór patrona naszej szkoły zaangażowała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele oraz  rodzice.

Pierwszym etapem było przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych współczesnym autorytetom młodzieży, podczas których uczniowie uświadomili sobie, że każdy człowiek potrzebuje wzoru do naśladowania. Wynikiem tych lekcji stała się dosyć pokaźna lista  kandydatów na patrona szkoły. Z tej grupy, w drodze ogólnoszkolnego  głosowania, wyłoniliśmy trzy najpopularniejsze kandydatury, byli to Krzysztof  Kamil  Baczyński, ks. Jan Twardowski i Nobliści Polscy (W. Szymborska, M. Curie – Skłodowska, H. Sienkiewicz, Wł. Reymont, Cz. Miłosz , L. Wałęsa). Przygotowania weszły w następną fazę – rozpoczęliśmy kampanię przedwyborczą. Uczniowie przygotowali plakaty poświęcone kandydatom wraz z ich biogramami. Chcieliśmy, aby decyzja podejmowana przez wyborców była poparta podstawową wiedzą, dlatego prezentacje kandydatów odbywały się w każdej klasie naszej szkoły. Po zakończeniu kampanii przedwyborczej odbyło się ostateczne głosowanie. Brali w nim udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Największą liczbę głosów otrzymali Nobliści Polscy.  W czerwcu 2009 roku pani dyrektor wystąpiła z pismem do organu prowadzącego oraz Kuratorium Oświaty z informacją o nadaniu szkole imienia Noblistów Polskich.  We wrześniu 2009 roku Rada Miasta i Gminy Kazimierza Wielka podjęła stosowną uchwałę zatwierdzającą nasz wybór.

Symbolem, który będzie reprezentował naszą placówkę na wszelkich uroczystościach jest sztandar szkolny. Pewnie każdy wyobrażał go sobie inaczej, dlatego ogłosiliśmy ogólnoszkolny konkurs na projekt sztandaru. Spośród kilkudziesięciu naprawdę ciekawych pomysłów komisja, w skład której wchodzili nauczyciele i uczniowie, wybrała projekt autorstwa jednej z uczennic. W kwietniu 2012 roku odbyło się nadanie sztandaru  Publicznemu Gimnazjum Samorządowemu im. Noblistów Polskich. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, podczas której sztandar został poświęcony i z rąk rodziców przekazany uczniom i dyrekcji naszej szkoły. Następnie wszyscy, prowadzeni przez sztandar,  przeszli do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, w którym odbyła się część artystyczna przybliżająca sylwetki noblistów polskich – naszych patronów. Na scenie mogliśmy podziwiać brawurowo odegrany pojedynek Kmicica i Wołodyjowskiego, obserwować oczepiny Jagny Paczesiówny, wysłuchać porywającego przemówienia Lecha Wałęsy oraz przepięknych wierszy Szymborskiej i Miłosza, poznać fragmenty wspomnień M. Skłodowskiej. Wszystko to w oprawie muzycznej, która nadała przedstawieniu niepowtarzalny klimat. Naszą uroczystość swoją obecnością uświetniła pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Kotowski – członek zarządu woj. świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk –  przewodniczący sejmiku woj. Świętokrzyskiego, burmistrz  miasta i gminy Kazimierza Wielka – Waldemar Trzaska , starosta –  Jan Nowak oraz przedstawiciele urzędu, starostwa, dyrektorzy szkół i związków zawodowych.

Nobliści Polscy – ta lista nie jest zamknięta i może znaleźć się na niej każdy mądry, utalentowany, ambitny i pracowity Polak. Może kiedyś do tego szacownego grona dołączy któryś z uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej.

PGS KW 001
PGS KW 002
PGS KW 003
PGS KW 004

PGS KW 022
PGS KW 029
PGS KW 031
PGS KW 066

PGS KW 080
PGS KW 092
PGS KW 095
PGS KW 099

PGS KW 102
PGS KW 113
PGS KW 120
PGS KW 126

PGS KW 131
PGS KW 136
PGS KW 144
PGS KW 145

PGS KW 163
PGS KW 170
PGS KW 171
PGS KW 175