Kontakt

PUBLICZNE GIMNAZJUM SAMORZĄDOWE 

IM.NOBLISTÓW POLSKICH 

W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

ul. Szkolna 22

28-500 Kazimierza Wielka

Sekretariat: Ludwika Stępczyk

tel/fax: 41 35 21 567

e-mail: gimkw@onet.eu

                             www.kwgimnazjum.pl