Samorząd szkoły

Przewodnicząca

Samorządu Szkolnego:

Zastępca

przewodniczącego:Alicja Przebieracz IIIa

Alicja Kozik IIIb

.

Członek Rady SU

                                                    Mateusz Zimnicki IIId 

               

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19