Projekt INTERBLOK

 

Interblok- plakat

  „Interblok” – innowacyjny program blokowego

nauczania przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych.

W roku szkolnym 2011/2012 w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy  Wielkie był realizowany interdyscyplinarny program blokowego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. INTERBLOK powstały na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany z funduszy unijnych. Program zakładał praktyczny sposób nauczania chemii, fizyki, matematyki, geografii i biologii. Szkoła otrzymała gotowe scenariusze zajęć oraz dostęp do platformy internetowej, na której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli wymieniać się zdobytą wiedzą, doświadczeniem i komentarzami.

W trakcie zajęć uczniowie nie tylko samodzielnie przeprowadzali eksperymenty, rozwiązywali zadania problemowe, ale także budowali prototypy urządzeń, które pomogły im zrozumieć prawa rządzące światem przyrody. Dodatkowo gimnazjaliści zaznajomili się z podstawami ekonomii i przedsiębiorczości, gdyż do każdego projektu były sporządzone analizy opłacalności wykonywanego zadania. Do najciekawszych eksperymentów, które wykonywali uczniowie, można zaliczyć m.in. przecinanie płomienia,  konstruowanie rakiety czy pojazdu napędzanego powietrzem.

Taka forma nauki miała na celu pokazanie młodzieży, jak pracować w grupie, samodzielnie rozwiązywać problemy badawcze, a także postrzegać otaczający świat. Bez wątpienia wszystkie proponowane zajęcia zwiększyły kreatywność i pobudziły ciekawość uczniów. W trakcie trwania zajęć w ramach INTERBLOK-u nie zabrakło prawdziwych emocji.

              OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

              Interblok4   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

              OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

              OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniach od 16 do 18 kwietnia 2013 roku na terenie gimnazjum odbyły się trzy konferencje upowszechniające program INTERBLOK połączona ze szkoleniami dla nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu kazimierskiego. Uczestniczyło w nich 75 osób, które zgodnie przyznały, że ta nowa, bardzo ciekawa forma pracy wpłynie mobilizująco na uczniów i przyczyni się do poszukiwania przez nich własnych niekonwencjonalnych ścieżek zdobywania wiedzy. Szkolenia z wdrażania programu INTERBLOK prowadzone były przez certyfikowanych trenerów – nauczycieli naszego gimnazjum: Ewę Kosz, Magdalenę Pęską i Beatę Podstawę.

             OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

             OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA