Akcja Ekoszkoły

W roku szkolnym 2011/2012 przystąpiliśmy do akcji Ekoszkoły, której celem jest propagowanie postaw ekologicznych. W ramach akcji młodzież naszej szkoły zbiera niepotrzebne telefony komórkowe w zamian szkoła otrzymuje pomoce naukowe i edukacyjne. Po zakończeniu zbiórki w roku szkolnym 2011/2012  otrzymaliśmy książki do biblioteki szkolnej. W roku szkolnym 2012/2013 nadal prowadzimy zbiórkę telefonów komórkowych. Poprzez prowadzoną akcję pomagamy zrozumieć uczniom, że ich działania w domu i w szkole mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.