Katyń…ocalić od zapomnienia

Katyń – ocalić od zapomnienia

25 marca 2009r. odbyła się w naszej szkole uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. Uroczystość rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej w intencji ofiar Katynia. Uczestniczyli w niej uczniowie naszej szkoły , nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkola, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – Adam Bodzioch – współorganizator uroczystości , radni naszego miasta, księża, rodzina państwa Postawków oraz liczni zaproszeni goście.

Uroczyste posadzenie Dębu Pamięci ku czci porucznika Leona Postawki , miało miejsce na placu szkolnym Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny – „Katyń – morze polskiej krwi” w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Uroczystej inauguracji dokonała pani dyrektor Barbara Gołąb, która w swoim przemówieniu przybliżyła zebranym założenia programu edukacyjnego ‚Katyń … ocalić od zapomnienia’. Przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielek: Doroty Wojas i Moniki Anielskiej – koordynatorek programu, przybliżyło postać porucznika Leona Postawki oraz wydarzeń z 1940 roku, jak również stworzyło odpowiedni nastrój. Na twarzach zebranych malowało się skupienie, smutek i pokora. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Barbara Gołąb oraz Burmistrz Miasta i Gminy – Adam Bodzioch, który podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi zbrodni katyńskiej. Andrzej Postawka – bratanek zamordowanego Leona Postawki i Helena Postawka – cioteczna wnuczka, ze wzruszeniem wspominali swojego kuzyna. Przekazali wyrazy szacunku i podziękowania organizatorom uroczystości za „przygotowanie prawdziwego misterium”.

Była to chwytająca za serce chwila zarówno dla rodziny Leona Postawki, jak również wszystkich zebranych. Zaproszeni goście wpisując się do Księgi Pamiątkowej składali wyrazy uznania dla organizatorów uroczystości. W tym dniu przeżyliśmy prawdziwą lekcję historii i patriotyzmu.

…………….Katyń1        Katyń2

 

Wydarzenie to wpisało się w ogólnopolską akcję „Katyń – ocalić od zapomnienia”, która ma na celu posadzenie 21.473 dębów na  70-lecie Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji wydano również pracę o Leonie Postawce napisaną na konkurs „Moja Mała Ojczyzna” przez uczennice: Olgę Wojas, Aleksandrę Reszka, Katarzynę Stanek, Kamilę Koziara i Kamilę Możdżeń pod kierunkiem koordynatorek akcji sadzenia dębu, nauczycielek: Doroty Wojas i Moniki Anielskiej.

Od 2009 roku tradycją stały się uroczyste obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej, nasza szkoła jest ich współorganizatorem wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Kazimierskim Ośrodkiem Kultury. Co roku w kwietniu przed obeliskiem poświęconym pamięci Leona Postawki wiązanki kwiatów składają  delegacje władz samorządowych, kombatantów, związków, stowarzyszeń, dyrektorzy szkół i instytucji. Liczny udział w obchodach pocztów sztandarowych, mieszkańców gminy oraz szczególne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i młodzieży naszego gimnazjum w organizację uroczystości, świadczy o tym, że pamiętamy o tysiącach jeńców polskich, którzy służyli naszej ojczyźnie i oddali życie za naszą wolność.