Moja Mała Ojczyzna

Moja Mała Ojczyzna 2007/2008

Dlaczego Kazimierza jest Wielka?

Odpowiedź na to pytanie znają uczennice naszego gimnazjum. Potrafiły umiejętnie „sprzedać” swoją wiedzę, zajmując drugie miejsce w finale świętokrzyskim programu „Moja Mała Ojczyzna”.

To ogólnopolski projekt organizowany przez Stowarzyszenie Parafiada przy udziale Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego w Warszawie. Kazimierskie gimnazjum reprezentowały drugoklasistki: Olga Wojas, Kamila Możdżeń, Katarzyna Stanek, Kamila Koziara i Aleksandra Reszka.

Na pierwszy etap konkursu przygotowały album o frapującym tytule „Dlaczego Kazimierza jest Wielka?” Zaprezentowały historię gminy , najważniejsze postacie związane z regionem, ukazały czar przydrożnych kapliczek i urok okolicznych kościołów. Nad całością czuwały nauczycielki Monika Anielska i Dorota Wojas.

W drugim etapie-wojewódzkim- uczennice przygotowały prezentację multimedialną „Tu wszędzie jest nasza Ojczyzna” ukazującą osobowość regionu świętokrzyskiego. Znalazły się w niej informacje, regionalne święta , tradycje, zwyczaje, imprezy charakterystyczne dla naszego województwa. Także przyrodniczo-geograficzne perełki oraz historia zaklęta w legendach.

Finały wojewódzkie odbyły się w Wąchocku. Kazimierzanki zajęły drugie miejsce . Wygrały atrakcyjną nagrodę: czternastodniowe międzynarodowe parafiadowe warsztaty wakacyjne „Moja Mała Ojczyzna” w Lidzbarku Welskim. Nagrodę odebrały z rąk Prezesa Stowarzyszenia Parafiada o. Józefa Jońca, który wręczył ją w towarzystwie słynnego wąchockiego sołtysa.

Kazimierza jest Wielka nie tylko nazwą-przekonały nas o tym uczennice kazimierskiego gimnazjum.

……..moja mała ojczyzna1          moja mała ojczyzna2          moja mała ojczyzna3

……..moja mała ojczyzna4          moja mała ojczyzna5          moja mała ojczyzna6

……..moja mała ojczyzna7          moja mała ojczyzna8          moja mała ojczyzna9.jpg

.

I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy 

W roku szkolnym 2008/2009 Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej kolejny raz wzięło udział w Ogólnopolskim Programie „Moja Mała Ojczyzna” organizowanym przez Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza oraz Pijarskie Centrum Edukacyjne Stanisława Konarskiego w Warszawie.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Aleksandra Reszka, Olga Wojas, Kamila Koziara, Katarzyna Stanek i Kamila Możdżeń. Dziewczęta przygotowały pracę badawczą w formie albumu pt. „W cieniu Katynia – pamięci Leona Postawki” i znalazły się w finale wojewódzkim Programu „Moja Mała Ojczyzna”. Opiekunkami uczennic i koordynatorami programu były: Monika Anielska i Dorota Wojas, które koordynują również Program „Katyń – ocalić od zapomnienia”. W ramach realizacji tego programu dnia 25.03.2009 roku na placu szkolnym Publiczne Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się uroczystość zasadzenia Dębu Pamięci ku czci Leona Postawki, poległego w Katyniu w 1940 roku.

Uroczystość ta wpisana w obchody 50-lecia nadania praw miejskich Kazimierzy Wielkiej, odbędzie się w ramach Programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Program otrzymał honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej, Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

Program polega na posadzeniu 21 473 Dębów Pamięci na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Jeden Dąb to jedno nazwisko oficera z listy katyńskiej. Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej, chcemy uświadomić naszej społeczności trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Chcemy, aby młode pokolenie realizujące swoje życiowe pasje i ambicje było dumne ze swych korzeni i otaczało szacunkiem pamięć Polaków – bohaterów. Cześć ich pamięci!

Parafiada – finał wojewódzki konkursu Moja Mała Ojczyzna 2008/2009

21 maja 2009 roku w Kazimierzy Wielkiej miał miejsce Świętokrzyski Finał Ogólnopolskiego Programu „Moja Mała Ojczyzna” 2008/2009, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza, Pijarskie Centrum Edukacyjne w Warszawie oraz Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Wzięło w niej udział wielu znakomitych gości, wśród których znalazł się o. Józef Joniec – prezes Stowarzyszenia „Parafiada”, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Adam Bodzioch – współorganizator uroczystości, Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Magnes, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach – Anna Koźlecka, ksiądz dziekan – Janusz Mularz oraz zwycięskie reprezentacje uczniów wraz z opiekunami i dyrektorami szkół.

Uczennice Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej – Aleksandra  Reszka, Olga Wojas, Katarzyna Stanek, Kamila Koziara i Kamila Możdżeń, pracujące pod kierunkiem Doroty Wojas i Moniki Anielskiej, zajęły pierwsze miejsce w województwie, przygotowując na pierwszy etap album poświęcony por. Leonowi Postawce zamordowanemu w Katyniu w 1940r., a na etap drugi prezentację multimedialną ukazującą tragizm Zbrodni Katyńskiej i prezentująca postać Leona Postawki. Zgromadzenie materiałów było trudne, wymagało sięgnięcia do historii życia bohatera sprzed ponad siedemdziesięciu lat. Aby tego dokonać, uczennice nawiązały kontakty z rodziną Leona Postawki, rozrzuconą po całej Polsce jak i za granicą oraz z osobami pamiętającymi bohatera. Zwyciężając, dziewczęta zapewniły sobie udział w Finale Ogólnopolskim, który odbędzie się w dn. 4-11 lipca 2009r. w Warszawie. A nagrodą za ciężką pracę będą dla nich Międzynarodowe Warsztaty Wakacyjne z udziałem młodzieży z całej Europy.

Uroczystość uświetnił program artystyczny „Katyń – morze polskiej krwi” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. Przybyłych gości powitała dyr. gimnazjum – Barbara Gołąb wyrażając radość z organizacji uroczystości i uczestnictwa w finale wojewódzkim uczniów kazimierskiego gimnazjum, oddając następnie głos prezesowi Stowarzyszenia „Parafiada” o. Józefowi Jońcowi, który przybliżył działalność Stowarzyszenia oraz nagradzane programy: „Moja Mała Ojczyzna”, „Patriotyzm z Pokolenia na Pokolenie” oraz konkurs na plakat o tematyce katyńskiej.

Po doznaniach artystycznych i duchowych wielką atrakcją był poczęstunek przeznaczony dla uczestników spotkania a przygotowany przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Kamieńczycach, Broniszowie, Hołdowcu, Plechowie i Sieradzicach. Hol Kazimierskiego Ośrodka Kultury wypełniony był najsmakowitszymi zapachami żurku, bigosu, grochówki, smalcu z pieczarkami i zachwycał pięknie wypieczonymi i przystrojonymi ciastami. Goście nie szczędzili słów uznania dla organizatorów uroczystości, chętnie wpisując się do Księgi Pamiątkowej i zapewniając o powrocie do Kazimierzy Wielkiej.

moja mała11
moja mała16
moja mała20t

moja mała22
moja mała24
moja mała25

.

Moja Mała Ojczyzna- finał ogólnopolski

Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej pierwsze w Polsce!

Nasze gimnazjalistki wygrały finał krajowy konkursu Moja Mała Ojczyzna. W nagrodę jadą na wakacje nad morze.

Kamila Koziara, Olga Wojas, Aleksandra Reszka, Katarzyna Stanek i Kamila Możdżeń, uczennice klas trzecich, zwyciężyły w pięknym stylu. W lipcowym finale w Warszawie zajęły pierwsze miejsce , z dużą przewagą punktową nad rywalami. Ponadto przygotowana przez nie prezentacja multimedialna okazała się najlepsza. Koordynatorkami programu w naszej szkole i opiekunkami uczennic są p. Monika Anielska i p. Dorota Wojas.

Droga dziewcząt do sukcesu była trudna, ale jednocześnie ciekawa i pouczająca. Udział w konkursie był dla nich prawdziwym wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem. Program Moja Mała Ojczyzna organizowany jest przez Stowarzyszenie Parafiada przy udziale Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego w Warszawie. W pierwszym etapie konkursu gimnazjalistki wykonały album poświęcony zamordowanemu w 1940 roku  w Katyniu Leonowi Postawce pochodzącemu z Odonowa. Praca została wysoko oceniona a dziewczęta zakwalifikowały się do drugiego etapu. Tu przygotowały prezentację multimedialną poświęconą Zbrodni Katyńskiej i Leonowi Postawce. Otrzymały maksymalną liczbę punktów, co zaowocowało zwycięstwem w finale wojewódzkim.

W lipcu odbył się w Warszawie finał krajowy. Konkursowe zadania dotyczyły historii Warszawy, powstania warszawskiego oraz Zbrodni Katyńskiej. Kazimierskie gimnazjalistki okazały się bezkonkurencyjne, zwyciężyły z dużą przewagą punktów.

Parafiada to największe europejskie spotkania młodzieży o charakterze kulturalno-sportowo-religijnym. Wyjazd do Warszawy był możliwy także dzięki wsparciu burmistrza Adama Bodziocha.

W chwilach wolnych od konkursowych zmagań nasze dziewczęta miały okazję zwiedzić stolicę. Nawiązały tez nowe kontakty z rówieśnikami z kraju i zagranicy. A w nagrodę spędzą dwa tygodnie nad morzem na Międzynarodowych Warsztatach Parafiadowych.

MMO finał 1
MMO finał 5
MMO finał4
MMO finał 2

MMO finał 3
MMO finał 7
MMO finał 6
MMO finał8