Edukacja globalna. Kampania na rzecz pokoju.

Uczniowie klasy 2B włączyli się w kampanię na rzecz pokoju na świecie, uczestnicząc w zajęciach nawiązujących do kampanii ONZ „CHCĘ POKOJU NA ŚWIECIE I PRAW CZŁOWIEKA”. W ramach realizacji zajęć wyszukali wśród 17 celów zrównoważonego rozwoju cel 16 dotyczący pokoju i sprawiedliwości na świecie. Wykorzystując zasoby Internetu, wskazali miejsca, gdzie obecnie toczą się działania wojenne. Gimnazjaliści uczestniczyli także w prezentacji uczniowskiego projektu edukacyjnego „Miejsca pamięci w moim regionie. Dlaczego warto je czcić?”. Podsumowaniem zajęć było napisanie przez uczniów wyrazu pokój w różnych językach świata. Nie było to łatwym zadaniem, co ilustrują zdjęcia. O innych działaniach uczniów informują następujące artykuły: „Pierwszy dzień wiosny”, „Dzień Kobiet”,  „ Lekcja wychowawcza inaczej”, „Warto pomagać”.