Euro Week – Szkoła Liderów

W dniach 25 -29 maja, 30 uczniów oraz trzech opiekunów z naszej szkoły wzięło udział w specjalistycznym obozie językowym „Euro Week – Szkoła Liderów”, który organizowany jest przez Europejskie Forum Młodzieży. Obóz odbywał się w malowniczym Lądku Zdroju. Na miejscu, uczestniczyliśmy w zajęciach w formie warsztatów, gier symulacyjnych oraz prezentacji wolontariuszy z wielu krajów takich jak: Filipiny, Indonezja i Peru. Podzieleni na grupy, mieliśmy za zadanie przygotować rozmaite projekty w języku angielskim, a następnie przedstawić je przed resztą grup. Z wolontariuszami rozmawialiśmy o edukacji, planach na przyszłość i swoich marzeniach. Dużo obcowaliśmy z językiem angielskim, co na pewno poprawiło nasze umiejętności językowe. W trzecim dniu, udaliśmy się do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, gdzie podziwialiśmy piękne, zróżnicowane formy naciekowe. Podczas drogi powrotnej, zatrzymaliśmy się w Pałacu w Mosznej gdzie odpoczywaliśmy podziwiając sam pałac jak i otaczające go ogrody. Wyjazd można podsumować jako pełen przygód, nowo nabytych umiejętności i wspaniałych wspomnień, które zapewne zapamiętamy na długo. Pragniemy podziękować Panu Burmistrzowi Adamowi Bodziochowi za pomoc w zorganizowaniu wycieczki. (Tekst: Natalia Przytuła kl.2d) On May 25 – 29, 30 students and three teachers from our school took part in a language camp „Euro Week – Szkoła Liderów” organized by Europejskie Forum Młodzieży. The camp took place in picturesque Lądek Zdrój. On the spot, we participated in classes in the form of workshops, simulation games and presentations by volunteers from many countries, such as Philippines, Indonesia and Peru. Divided into groups, we were tasked with preparing various projects in English and then presenting them to the rest of the groups. We talked with volunteers about education, plans for the future and our dreams. We spoke English a lot, which certainly improved our language skills. On the third day, we went to Jaskinia Niedźwiedzia in Kletno where we admired beautiful, varied forms of dripstone. During the return journey, we stopped at the Moszna Palace where we rested admiring the palace itself and the surrounding gardens. The trip can be summarized as full of adventures, newly acquired skills and wonderful memories that we will probably remember for a long time. We are very grateful to Mr Adam Bodzioch the Mayor of Kazimierza Wielka for financial assistance. (Text: Natalia Przytuła Grade 2d).