Euroweek – Szkoła Liderów

W dniach 24-28 maja 30-osobowa grupa uczniów naszego gimnazjum wzięła udział w obozie szkoleniowym Euroweek – Szkoła Liderów, zorganizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży. Zajęcia odbywały się w malowniczo położonym Międzygórzu, w Kotlinie Kłodzkiej. Prowadzone były w formie warsztatów, gier symulacyjnych, a także prezentacji przez wolontariuszy z takich krajów jak Macedonia, Peru, Filipiny, Kenia, czy Azerbejdżan. Rozmawialiśmy o edukacji, o szukaniu celu w swoim życiu, próbowaliśmy napisać opowiadanie, a zwieńczeniem całego projektu, było ,,mission impossible”, czyli realizacja zadań z pozoru niemożliwych do wykonania. Warsztaty odbywały się oczywiście w języku angielskim. Dodatkową atrakcją była wycieczka do Kopalni Złota w Złotym Stoku, gdzie oprócz zwiedzania graliśmy w paintball laserowy. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Pałacu w Mosznej i podziwialiśmy cudowne kwitnące ogrody. Wszyscy wyjechaliśmy bogatsi w nowe doświadczania i jestem przekonana, że z chęcią wrócimy tam kolejny raz za rok. Dziękujemy Panu Adamowi Bodziochowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka za pomoc w zorganizowaniu wycieczki. Tekst: Julia Błajszczak kl 1d. Between 24-28 May, a group of 30 students of our school took part in a language training camp Euroweek – School of Leaders. Activities took place in picturesquely located Miedzygórze, in Kłodzka Valley. Activities were conducted in form of workshops, simulation games and presentations by volunteers from Macedonia, Peru, the Philippines, Kenya, Azerbaijan etc. We talked about education, looking for a goal in life, we tried to write a story and we had to perform ,,Mission Impossible” tasks. Workshops were in English. An extra attraction was a trip to Gold Mine in Złoty Stok, where we played laser paintball. On the journey back home, we stopped in Moszna Palace, where we admired beautiful blooming gardens. Everyone left Międzygórze rich in new experiences and I’m certain that we will return next year. We are very grateful to Mr Adam Bodzioch the Mayor of Kazimierza Wielka for financial assistance. Julia Błajszczak Grade 1d