Husaria rozwinęła skrzydła w naszym gimnazjum !

10 czerwca 2017 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala  podsumowująca IV Ponidziański Konkurs Historyczny „Husaria Rzeczypospolitej – chluba i duma Polski oraz Litwy”. Galę uświetnił spektakl Grupy Teatralnej „Pegaz” oraz pokaz walki na szable w wykonaniu Klubu Polskiej Sztuki Walki „Signum Polonicum” z Pińczowa. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich na terenie powiatu buskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego oraz gminy chmielnik z powiatu kieleckiego. Celem konkursu było zainteresowanie młodego pokolenia historią, w tym przypadku poszerzenie wiedzy na temat samej husarii jako formacji kawaleryjskiej Rzeczypospolitej z jednoczesnym pogłębieniem wiedzy o niej oraz o bitwach, starciach, potyczkach w których ta formacja brała udział. Ponadto upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych; wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości oraz zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięganie do literatury, źródeł historycznych, wspomnień, badań i oceny tych źródeł. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prac plastycznych, pisemnych lub multimedialnych na temat husarii jako formacji wojskowej, jej historii lub postaci związanej z tą formacją kawaleryjską. Praca mogła także dotyczyć wybranego wydarzenia lub bitwy, potyczki czy starcia w którym uczestniczyła husaria. W konkursie wzięło udział 230 uczestników. I miejsce w kategorii prac multimedialnych zajął nasz gimnazjalista Łukasz Chałon z klasy II d. Jego prezentacja przygotowana pod kierunkiem p. Romy Adamczyk okazała się najlepsza. Łukasz na uroczystej gali odebrał górę nagród. Dumy z Łukasza nie kryje p. Adamczyk, która rozbudziła w nim zainteresowanie historią i zachęciła do udziału w konkursie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i jego opiekunce! Życzymy dalszych sukcesów.