KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Publicznego Gimnazjum Samorządowego 

im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

.

.

 

.

.

Komunikat 6

Szanowni Rodzice i Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego  im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

Dyrektor Szkoły informuje, że od 24 kwietnia 20019 r. zajęcia będą odbywać się zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Przywozy i odwozy uczniów odbędą się zgodnie z  harmonogramem.

.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Samorządowego

im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 

mgr Magdalena Pęska

 Komunikat 5

Szanowni Rodzice i Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego  im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

Dyrektor szkoły informuje, że nadal w naszym gimnazjum trwa akcja strajkowa nauczycieli i pracowników oświaty. W dalszym ciągu, uczniom którzy przyjdą do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

Proszę o śledzenie bieżących informacji w mediach i  na stronie internetowej szkoły.                                                                        

 Dyrektor Publicznego Gimnazjum Samorządowego

im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 

mgr Magdalena Pęska

 Komunikat 4

Informacja dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

       Egzamin gimnazjalny dla uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem w dniach 10,11,12 kwietnia 2019r. W związku z tym przywozy i odwozy dla uczniów dojeżdżających będą według planu.

                                                             Dyrektor Publicznego Gimnazjum Samorządowego

im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

mgr Magdalena Pęska

 Komunikat 3

Szanowni Rodzice i Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego  im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

     W dniu dzisiejszym rozpoczął się w naszej szkole strajk, do którego przystąpili prawie wszyscy nauczyciele. Prawdopodobnie jutro sytuacja nie ulegnie zmianie, chyba że strajk zostanie odwołany lub zawieszony. Nie będzie zatem lekcji, a uczniom mogę zapewnić jedynie zajęcia opiekuńcze. Proszę śledzić media i komunikaty zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

           Informacje dotyczące przebiegu egzaminu ukażą się w dniu jutrzejszym tj. 9 kwietnia.     

                                                                                                                                           Dyrektor Publicznego Gimnazjum Samorządowego

                                                                                                  im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

mgr Magdalena Pęska

 Komunikat 2

 Drodzy Rodzice i Opiekunowie uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

      Wszystko wskazuje na to, że 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk pracowników oświaty. Decyzją nauczycieli do strajku przystępuje również nasza szkoła. Oznacza to, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia Rządu RP ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w poniedziałek 8 kwietnia nie będę w stanie zapewnić kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W związku z tym informuję, że jako dyrektor szkoły jestem zobowiązana zapewnić jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Proszę Rodziców o zrozumienie tej sytuacji. Jednocześnie informuję, że wszystkie komunikaty o organizacji pracy szkoły będą podawane na stronie internetowej gimnazjum.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Samorządowego

im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

 mgr Magdalena Pęska

 Komunikat 1

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

     Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej referendum nauczyciele i pracownicy naszej szkoły mogą od poniedziałku (tj. 8 kwietnia 2019r.) przystąpić do strajku. W związku z tym zmianie może ulec organizacja pracy szkoły. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta jutro (tj. w  piątek, 5 kwietnia) o godz. 14.00 – po zebraniu pełnej informacji o liczbie pracowników wyrażających gotowość do pracy. Podobnie  będzie w kolejne dni ewentualnej akcji strajkowej. Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym na bieżąco będzie monitorować sytuację i podejmować wszelkie możliwe decyzje. Proszę codziennie sprawdzać komunikaty na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                        Dyrektor Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej                                                                                                               mgr Magdalena Pęska