KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice i Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego 

im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej 

 

Komunikat z dnia 23.05.2019 r.

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej informuje, iż w dniu 24.05.2019 r. (piątek) przywozy i odwozy uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywać się będą zgodnie z planem.

W związku z niepewną sytuacją meteorologiczną proszę o śledzenie komunikatów pogodowych. Decyzję o obecności uczniów w szkole pozostawiamy rodzicom.

mgr Magdalena Pęska

  

Komunikat z dnia 22.05.2019 r.

Dla powiatu kazimierskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi stopień zagrożenia. Oznacza to, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

.
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej podjęła decyzję, iż w dniu 23 maja 2019 roku (czwartek) zostają odwołane przywozy i odwozy uczniów do szkoły z tras: Kazimierza Wielka – Podolany oraz Kazimierza Wielka – Zięblice. Pozostałe przywozy i odwozy uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywać się będą zgodnie z planem.

mgr Magdalena Pęska