Korowód niepodległości w Kazimierzy Wielkiej

17 kwietnia 2018 roku zawitał do Kazimierzy Wielkiej „Korowód Niepodległości”. Nie mogło zabraknąć na nim naszej szkoły. Wicewojewoda Andrzej Bętkowski spotkał się z uczniami w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Spotkanie to było częścią projektu wojewody Agaty Wojtyszek pt. „Niepodległa”. Celem przedsięwzięcia, skierowanego do dzieci i młodzieży, jest kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do Ojczyzny. Uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu oraz historii odzyskania niepodległości, wysłuchać ciekawej prelekcji historycznej pt. „Drogi Polaków do niepodległości” a na koniec wziąć udział w patriotycznym konkursie. Podczas tej ciekawej lekcji historii uczestnicy korowodu otrzymali  specjalnie przygotowane „Elementarze Młodego Patrioty”. Nasze gimnazjum godnie reprezentowały klasy: 3 b i 2 e pod opieką p. Moniki Anielskiej i p. Lucyny Kusak.