„Ku Niepodległości” Jubileuszowy Konkurs Recytatorski

Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach zorganizowało w dniu 6.XI.2018 r. Jubileuszowy Konkurs Recytatorski „Ku Niepodległości” oraz Konkurs Muzyczny „W drodze do Niepodległości towarzyszyła im piosenka” z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Honorowy patronat nad imprezą sprawował – Wójt Gminy Koszyce p. mgr Stanisław Rybak. Konkurs miał na celu kształtowanie wśród młodzieży zainteresowań bogatą twórczością Niepodległościową oraz pobudzanie amatorskiego ruchu artystycznego o charakterze patriotycznym. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIE Kacper Sambór, który na tym wyjątkowym konkursie recytował wiersz „Pytasz mnie”. Za swe wystąpienie otrzymał gromkie brawa i wyróżnienie jury konkursu, czego wyrazem było zaproszenie Kacpra na Koncert Galowy w dniu 25 listopada 2018 oraz dyplom i nagrody rzeczowe. Opiekę nad uczniem sprawowała nauczycielka języka polskiego pani Jolanta Michałowska. Udział w konkursie był okazją do zwiedzenia wspaniałych ekspozycji Muzeum Ziemi Koszyckiej. W Muzeum, mieszczącym się w zabytkowym budynku dawnej synagogi wyremontowanym przez chicagowskiego biznesmena Stanisława Boducha, można prześledzić historię Koszyc od XIV do XX wieku. Znajduje się tu wiele dokumentów ważnych dla mieszkańców miasta, między innymi akt lokacji i dokumenty cechów miejskich, cenne judaika oraz ekspozycja prezentująca życie lokalnej społeczności w okresie międzywojennym. Do najciekawszych zbiorów muzeum należy kolekcja wykopalisk z ziemi koszyckiej, z ciosem mamuta, jednym z niewielu takich eksponatów znajdujących się w muzeach polskich. Można tu również obejrzeć przedmioty codziennego użytku, głównie naczynia i biżuterię, znalezione wśród pozostałości niewielkiej osady w Sokołowicach i nadwiślańskiego grodu obronnego w Witowie–Dalanowie nad Wisłą. Są to typowe przykłady kultury trzcinieckiej (1650–1300 p.n.e.) i łużyckiej (1300–700 p.n.e.). Swój pobyt w muzeum zaznaczyliśmy wpisem do Księgi Pamiątkowej.