„Niepodległa dla Wszystkich”

Przypadające w bieżącym roku 100-lecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018 jest znakomitą okazją do tego, aby uczcić i przypomnieć uczniom gimnazjum o wydarzeniach związanych z Niepodległością Polski. Nawiązując do obchodów tej ważnej rocznicy Biblioteka Pedagogiczna przygotowała wystawę „Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości” ukazującą Józefa Piłsudskiego jako twórcę Legionów, naczelnego wodza armii, naczelnika państwa, charyzmatycznego przywódcę, który zjednoczył tysiące ludzi i porwał ich do walki o niepodległość. Na wystawie zaprezentowano fotografie ukazujące miejsca z naszego regionu związane z bohaterami walk o niepodległość: cmentarz wojenny w Czarkowach – groby legionistów poległych w 1915 r., pomnik Zwycięstwa Legionów Polskich w Czarkowach nad Nidą, pomnik Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, mogiłę poległych żołnierzy Wojska Polskiego w bitwie pod Ksanami i Kociną, pomnik Legionisty, Żołnierza Września 1939 r. i Partyzanta w Ksanach. W nawiązaniu do tematyki wystawy w dniu 18 października w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się spotkanie młodzieży gimnazjalnej z historykiem i regionalistą p. Andrzejem Bieniasem. Temat przewodni wykładu brzmiał: „Z kazimierskiej ziemi do niepodległości”. Prelegent w interesujący sposób przedstawił młodzieży przebieg walk o niepodległość, które miały miejsce w naszym regionie, omówił najważniejsze wydarzenia minionych stuleci ( m. in. Konstytucję 3 Maja, rozbiory Polski, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe) przypominając jak trudną drogę przeszedł polski naród walcząc o przywrócenie suwerennego państwa. Znaczna część wykładu dotyczyła bitwy pod Racławicami z 1794 r., bitwy pod Grochowiskami z 1863 r., boju pod Czarkowami z dnia 23 września 1914 r., gdzie miał miejsce bój legionistów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi. Prelekcję pod hasłem „Niepodległa dla Wszystkich” zorganizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.