Ostatni polonez…

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u podstaw prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi  doznawać zachwytu, jest niczym zdmuchnięta świeczka.” Drodzy Absolwenci życzymy Wam abyście doświadczyli oczarowania tajemnicą…
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej.