Wesołych Świąt Wielkanocnych

Święta Wielkanocne to czas radości i nadziei. Życzymy, aby nadchodzące dni były pełne pokoju i siły płynącej z istoty Świąt Wielkiej Nocy. Niech wszelka harmonia i wiosenny optymizm pozostaną długo w naszych sercach, niech przynoszą zdrowie, pomyślność i pogodę ducha. Dyrekcja,  Grono Pedagogiczne,  Pracownicy,  Uczniowie  Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej.