„Wyjątkowy zakątek w mojej miejscowości – tu wszędzie jest moja mała ojczyzna”

„Wyjątkowy zakątek w mojej miejscowości – tu wszędzie jest moja mała ojczyzna” to temat konkursu plastyczno – fotograficznego, do którego z wielkim zainteresowanie przystąpili uczniowie naszego gimnazjum.  Głównym celem konkursu było wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z  100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, uwrażliwianie na piękno krajobrazu naturalnego i kulturowego najbliższej okolicy. Do zadań uczestników konkursu należało wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej, prezentującej wyjątkowy zakątek w miejscowości  zamieszkania. Laureatką konkursu w kategorii plastycznej została Natalia Przytuła /2d/. Praca fotograficzna autorstwa Oliwii Klimek /2e/ przedstawiająca barokową kaplicę w Skorczowie została nagrodzona drugim miejscem. Natomiast Gabriela Stokłosa /2d/ za zdjęcia prezentujące park miejski oraz zbiornik retencyjny w Kazimierzy Wielkiej otrzymała wyróżnienie. Konkurs został zorganizowany przez Samorządową Szkołę Podstawową w Kamieńczycach w ramach projektu „Świętokrzyskie jakie cudne, a Kazimierza jaka Wielka” . Prace plastyczne i fotograficzne zostały przygotowane pod kierunkiem p. Urszuli Góry oraz p. Doroty Habas. Gratulujemy wszystkim laureatom, uczestnikom konkursu i ich opiekunom!