XV Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego – laury dla gimnazjalistów

Kazimierza Wielka już po raz piętnasty uczciła pamięć legendarnego „barda Solidarności” Jacka Kaczmarskiego organizując kolejny przegląd jego twórczości. Impreza ma na celu propagowanie i upowszechnianie twórczości tego wspaniałego artysty, a także wpisuje się w obchody upamiętniające wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku.  Jak co roku, nasza szkoła wystąpiła w tym prestiżowym przedsięwzięciu i odniosła duży sukces szczególnie  w konkursie recytatorskim. Komisja konkursowa, słuchając oratorskich występów młodych wykonawców brała pod uwagę: kulturę słowa, dykcję, interpretację, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. W poniedziałek, 3 grudnia br. odbył się konkurs recytatorski w ramach XV Jubileuszowego Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego, zorganizowanego przez Kazimierski Ośrodek Kultury oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. Oratorskie występy młodzieży oceniało jury w składzie: pani Jolanta Nowak, pani Krystyna Majewska – Szymańska i pani Małgorzata Piotrowska. W tegorocznym konkursie utwory Jacka Kaczmarskiego, jak również wiersze innych autorów, tematycznie związanych z okresem stanu wojennego w Polsce, deklamowało 19 uczniów, którzy reprezentowali szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jury przyznało 3 główne nagrody i dwa wyróżnienia. W gronie laureatów znalazły się uczennice naszego gimnazjum. Alicja Kozik za recytację utworu „Sen Katarzyny II” została nagrodzona II miejscem natomiast Alicja Przebieracz /utwór autorstwa B. Maja pt. . „Kto da świadectwo tym czasom”/ otrzymała miejsce III. Uczennice zostały przygotowane przez panią Jolantę Michałowską. W przesłuchaniach konkursowych wzięła też udział Natalia Przytuła przygotowana przez panią Annę Gącik. Wszystkim laureatom, uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy !!!

Fot. D. Z. Pilarscy