„A czas jak rzeka, jak rzeka płynie…”

W dniu 22 czerwca w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum przez uczniów klas trzecich. Po powitaniu przez prowadzących: Julkę Sodo i Piotra Dziulę rozpoczęła się część artystyczna. Nasi absolwenci zaprezentowali swoje umiejętności poprzez wspaniałe wykonanie piosenek, tańców, wierszy i scenek humorystycznych. Następną część oficjalną rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Gołąb. Po powitaniu wszystkich zebranych na scenie pojawili się nagrodzeni uczniowie, odnoszący sukcesy w nauce i sporcie: finaliści konkursów przedmiotowych, finaliści i laureaci konkursów tematycznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz sportowcy osiągający najlepsze wyniki w województwie. Do tej dużej grupy dołączyli uczniowie, którzy przez trzy lata angażowali się w działalność szkoły i wolontariusze. Niewątpliwie dużą satysfakcję z osiągniętych bardzo  wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym uzyskali: Bartosz Mazur, Bartosz Sambór, Piotr Dziula, Kinga Bator, Kamil Możdzeń, Angelika Galus, Julia Sodo, Mateusz Skrzyński, Tomasz Stojowski, Julia Szumilas, Patrycja Poręczewska, Marcel Ziętek, Katarzyna Gurnicz, Dominik Kieljan, Michał Marzec, Roxana Samsam Bakthiari, Jakub Jaros, Julita Purchla, Janusz Odon, Wiktor Widłak. Podziękowania za pracę wszystkich nagrodzonych uczniów złożyli: dyrekcja szkoły, sekretarz UMiG w imieniu burmistrza i własnym p.Rafał Stokłosa oraz przewodnicząca Rady Rodziców p.Agnieszka Możdżeń. Drugą część tego magicznego wydarzenia stanowiła dyskoteka i poczęstunek w Pałacu Lacon. Wszyscy świetnie się bawili! Rodzicom składamy serdeczne podziękowania za wspaniałe zorganizowanie uroczystości.